Bức tử núi để... kiếm quặng volfram

Gốc
TT - Từ giữa cuối tháng 12-2007 đến nay, ngọn núi Đá Chồng thuộc thôn Rả Giữa, xã vùng cao Phước Trung (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) ngày ngày phải "oằn mình chịu đau" trước sự... tấn công của những đoàn người khai thác quặng volfram.

Tin nóng

Tin mới