Nhiều du khách tỏ ra bức xúc khi phải gửi xe ở hội Lim với mức giá "trên trời".

Video: Sốc với mức giá "trên trời" của vé gửi xe hội Lim: