Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?

Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?

Báo VOV
17/10/2022
Cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia BCH Trung ương: Tiền lệ xây dựng văn hóa từ chức

Cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia BCH Trung ương: Tiền lệ xây dựng văn hóa từ chức

Báo VTC News
13/10/2022
Công tác cán bộ trở nên 'tròn khâu'

Công tác cán bộ trở nên 'tròn khâu'

Chuyên trang An Ninh Thế Giới - Báo Công an Nhân dân
11/10/2022
Trung ương cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng kiểm toán Nhà nước

Trung ương cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng kiểm toán Nhà nước

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
09/10/2022
Trung ương Đảng cho ý kiến nhân sự Bộ trưởng Giao thông vận tải, Y tế, Tổng Kiểm toán

Trung ương Đảng cho ý kiến nhân sự Bộ trưởng Giao thông vận tải, Y tế, Tổng Kiểm toán

Tạp chí Đầu tư Tài chính
09/10/2022
Lần đầu tiên quyết định để cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia BCH Trung ương

Lần đầu tiên quyết định để cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia BCH Trung ương

Báo VTC News
09/10/2022
Giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Giao thông vận tải

Giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Giao thông vận tải

Báo Giáo Dục & Thời Đại
09/10/2022
Trung ương cho ý kiến 3 nhân sự mới là bộ trưởng, trưởng ngành

Trung ương cho ý kiến 3 nhân sự mới là bộ trưởng, trưởng ngành

Báo Công Thương
09/10/2022
Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
09/10/2022
Giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Giao thông vận tải, Y tế, Tổng Kiểm toán

Giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Giao thông vận tải, Y tế, Tổng Kiểm toán

Báo VietnamNet
09/10/2022
Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ

Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
09/10/2022
Văn hóa từ chức

Văn hóa từ chức

Báo Tiền Phong
06/10/2022
Bộ Chính trị khuyến khích từ chức và nguyện vọng của 3 ủy viên Trung ương

Bộ Chính trị khuyến khích từ chức và nguyện vọng của 3 ủy viên Trung ương

Báo VietnamNet
05/10/2022
Khai trừ Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; thống nhất để 3 Ủy viên Trung ương thôi tham gia BCH Trung ương khóa XIII

Khai trừ Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; thống nhất để 3 Ủy viên Trung ương thôi tham gia BCH Trung ương khóa XIII

Báo Dân Sinh
04/10/2022
Vì sao ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII?

Vì sao ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII?

Tạp chí Đầu tư Tài chính
03/10/2022
Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, thôi chức ba Ủy viên Trung ương Đảng

Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, thôi chức ba Ủy viên Trung ương Đảng

Báo Đầu Tư
03/10/2022
Trung ương thống nhất khai trừ Đảng ông Phạm Xuân Thăng, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng với 3 cá nhân

Trung ương thống nhất khai trừ Đảng ông Phạm Xuân Thăng, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng với 3 cá nhân

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
03/10/2022
Quyết định 3 nhân sự thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Quyết định 3 nhân sự thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Tạp chí Mekong Asean
03/10/2022