Ngoại giao tập trung toàn lực phục vụ phát triển đất nước

Ngoại giao tập trung toàn lực phục vụ phát triển đất nước

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết với tư cách là người lãnh đạo ngành ngoại giao, ông sẽ cụ...

15 liên quan

4 ưu tiên về ngoại giao của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

4 ưu tiên về ngoại giao của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Ngày 8/4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Bùi Thanh Sơn trả lời...

15 liên quan

Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đưa ra bốn ưu tiên ngoại giao trong nhiệm kỳ tới

Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đưa ra bốn ưu tiên ngoại giao trong nhiệm kỳ tới

Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu là...

15 liên quan

4 trọng tâm ngoại giao ưu tiên của tân Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

4 trọng tâm ngoại giao ưu tiên của tân Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

Ông Bùi Thanh Sơn cho biết, ngành Ngoại giao xác định 4 ưu tiên trọng tâm trong thời gian tới.

15 liên quan

4 ưu tiên của tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

4 ưu tiên của tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Chia sẻ tự hào khi đất nước có vị thế, cơ đồ, tiềm lực 'chưa bao giờ có', tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi...

15 liên quan

Tân Bộ trưởng Ngoại giao: Nếu có thực lực, tiếng chuông sẽ to

Tân Bộ trưởng Ngoại giao: Nếu có thực lực, tiếng chuông sẽ to

Đất nước ta đang có vị thế, cơ đồ, tiềm lực chưa bao giờ được như ngày nay - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh...

15 liên quan

4 ưu tiên đối ngoại của Tân Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

4 ưu tiên đối ngoại của Tân Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn

Phải tranh thủ được nguồn ngoại lực rất quan trọng để bổ sung cho yếu tố nội lực.

15 liên quan

Tân Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 4 trọng tâm ưu tiên của ngoại giao Việt Nam

Tân Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 4 trọng tâm ưu tiên của ngoại giao Việt Nam

Bày tỏ vinh dự và tự hào khi đất nước ta đang có vị thế, cơ đồ, tiềm lực như ngày nay, ông Bùi Thanh Sơn...

15 liên quan

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước

Trả lời báo chí bên lề kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ngày 8/4, tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn...

15 liên quan