Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Báo Xây Dựng
31/10/2022
Ai sẽ tạm thời điều hành metro thay ông Bùi Xuân Cường vừa trở thành Phó Chủ tịch UBND TP.HCM?

Ai sẽ tạm thời điều hành metro thay ông Bùi Xuân Cường vừa trở thành Phó Chủ tịch UBND TP.HCM?

Báo Pháp Luật TP.HCM
31/10/2022
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Tạp chí Đầu tư Tài chính
25/10/2022
Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chính thức nhận nhiệm vụ

Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chính thức nhận nhiệm vụ

Báo Sài Gòn Giải Phóng
24/10/2022
Trao quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho ông Bùi Xuân Cường

Trao quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho ông Bùi Xuân Cường

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
24/10/2022
Phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường

Phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường

Tạp chí Một Thế Giới
24/10/2022
Trao Quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trao Quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Báo VOV
24/10/2022
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Báo Tiền Phong
24/10/2022

Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM
Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM
Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Báo Kiến Thức
24/10/2022
Ông Bùi Xuân Cường được Thủ tướng phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Bùi Xuân Cường được Thủ tướng phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Báo Người Lao Động
24/10/2022
Ông Bùi Xuân Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Bùi Xuân Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Báo Đại Đoàn Kết
24/10/2022
Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Báo Pháp Luật TP.HCM
24/10/2022
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Bùi Xuân Cường

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Bùi Xuân Cường

Báo Sài Gòn Giải Phóng
24/10/2022
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Chuyên Trang Công Lý & Xã Hội - Báo Công Lý
24/10/2022
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM với ông Bùi Xuân Cường

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM với ông Bùi Xuân Cường

Công An TP.HCM
23/10/2022
Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
22/10/2022

Con đường tiến thân của tân Phó Chủ tịch TP HCM Bùi Xuân Cường

Con đường tiến thân của tân Phó Chủ tịch TP HCM Bùi Xuân Cường
Con đường tiến thân của tân Phó Chủ tịch TP HCM Bùi Xuân Cường
Con đường tiến thân của tân Phó Chủ tịch TP HCM Bùi Xuân Cường

Con đường tiến thân của tân Phó Chủ tịch TP HCM Bùi Xuân Cường

Chuyên trang Vietnamdaily - Báo Tri thức & Cuộc sống
12/10/2022