Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bumbershoot nghĩa là gì?

Bumbershoot là từ được dùng để chỉ một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống thường ngày.

Bumbershoot /ˈbʌm.bə.ʃuːt/ (Danh từ): Cái ô.

Định nghĩa:

Theo Cambridge Dictionary, bumbershoot là cách gọi khác của cái ô - vật dụng để che chắn trong những cơn mưa.

Merriam-Webster Dictionary cho biết cái ô trong tiếng Anh có nhiều cách gọi. Ví dụ, brolly, gamp dùng để chỉ những chiếc ô to bản, cứng cáp. Riêng bumbershoot được sử dụng phổ biến hơn tại Mỹ từ những năm 1800.

Đến nay, nguồn gốc cụ thể của từ bumbershoot vẫn chưa được xác nhận. Một số cho rằng bumber là biến thể của "umbr" trong umbrella (cái ô) và shoot là biến thể của "chute" trong parachute (cái dù).

Ứng dụng của từ bumbershoot trong tiếng Anh:

- It looks fairly cloudy, perhaps we should bring along a bumbershoot.

Dịch: Trời có vẻ khá nhiều mây, có lẽ chúng ta nên mang theo một cái ô.

- Daniel forgot to bring his bumbershoot, I'm worried he won't be able to come home.

Dịch: Daniel quên mang theo ô, tôi lo cậu ấy sẽ không thể về nhà.

Thái An

Đồ họa: Minh Trí