Tại TP.HCM, ngày 8/10/2008, quan chức của EMC đã giới thiệu tổng quan về sự "bùng nổ số" tại Việt Nam, châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới hiện nay.