Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dường như là nguyên nhân làm gia tăng hàng loạt các vấn đề về tâm lý thậm chí dẫn tới tự sát do con người phải vật lộn với nghèo đói, thất nghiệp.