Các tay cờ bạc bịp thường phân công người đóng vai khách chơi thắng liên tục để câu nhử.