Bước chuyển đổi kịp thời

Gốc
KTĐT - Năm 2009, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đồng tâm hiệp lực, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đã thoát khỏi suy giảm và đạt tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010…

Nhận định trên của Thủ tướng Chính phủ trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII được các đại biểu Quốc hội và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong khi nhiều nước, kể cả các nước công nghiệp phát triển, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy giảm kinh tế mà tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước ta quý sau liên tục tăng cao hơn quý trước: Quý I tăng 3,14%, quý II tăng 4,46%, quý III tăng 5,76%, 9 tháng đầu năm tăng 4,56% ( dự kiến cả năm tăng khoảng 5,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ) thì không vui sao được. Không chỉ vui mừng trước những thành tựu đã đạt được trên, còn có niềm tin từ sự chỉ đạo điều hành sáng suốt vững vàng của Chính phủ. Trong lúc"sóng to gió lớn”, ngay từ đầu tháng 10/2008, Chính phủ đã có bước điều chỉnh mục tiêu hành động, trong đó xác định chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với việc kiềm chế lạm phát. Chính phủ đã trình và được Quốc hội chấp nhận điều chỉnh mục tiêu tổng quát, chuyển từ ưu tiên kiềm chế lạm phát sang ưu tiên ngăn chặn suy giảm kinh tế, một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế và ngân sách cũng đã được điều chỉnh kịp thới.Nhờ vậy, đà suy giảm kinh tế đãđược ngăn chặn, tổng sản phẩm nội địa không ngừng tăng lên.. PV

Tin nóng

Tin mới