Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bước đầu hình thành nếp sống văn hóa trong giao thông

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hồ Nghĩa Dũng.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.49230.qdnd