Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bước đầu thực hiện xã hội hóa hoạt động điện ảnh

ND - Tháng 12-2002, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra Quyết định 38/2002/QĐBVHTT quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim tư nhân. Quyết định này là hành lang pháp lý để nhiều doanh nghiệp tư nhân lúc đó đang ở bước đầu thăm dò, tìm hiểu, tiếp cận chủ trương xã hội hóa (XHH) hoạt động điện ảnh, có cơ sở để đầu tư và phát triển vào lĩnh vực "nghệ thuật thứ bảy".