Bước đầu tiên tiến tới tạo ra sự sống nhân tạo

VIT - Các nhà nghiên cứu của Viện Craig Venter (Mỹ) đã tổng hợp được hệ gien của vi khuẩn Mycoplasma genitalium, bước quan trọng để tiến tới tạo ra cơ quan sống nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/36660/default.aspx