Bước ngoặt Thần Châu 7

Gốc
Cuộc đi bộ ngoài không gian của phi hành gia Trác Chí Cương được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong tham vọng chinh phục vũ trụ của Trung Quốc.

Tin nóng

Tin mới