Bước ngoặt và tiền lệ

Gốc
Đối với UNESCO nói riêng và LHQ nói chung thì sự kiện này là một tiền lệ. UNESCO là tổ chức đầu tiên trong hệ thống LHQ kết nạp Palestine làm thành viên đầy đủ và như vậy công nhận trên thực tế đây là nhà nước độc lập. Quyết định này trước mắt chưa có tác động đáng kể tới việc Palestine được LHQ công nhận là thành viên đầy đủ vì Mỹ đã tuyên bố sẽ phủ quyết trong HĐBA. Washington cũng đã quyết định ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO. Tuy nhiên, sự ủng hộ mạnh mẽ của đa số quốc gia cho Palestine cho thấy tới đây sẽ có những tổ chức khác của LHQ xem xét và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Palestine.

Sự kiện này là bước ngoặt đối với Palestine. Từ nay, ít nhất thì cũng trong UNESCO, Palestine có được vị thế và tư cách pháp lý bình đẳng với tất cả các quốc gia khác, có thể bảo vệ hiệu quả hơn lợi ích của mình trong những lĩnh vực chuyên ngành thuộc UNESCO. Nó cũng có tác động rất đáng kể tới tiến trình hòa bình Trung Đông, gia tăng áp lực quốc tế đối với Israel và những đồng minh để nhanh chóng tiến tới giải pháp hòa bình lâu bền cho Trung Đông nói chung và cho quan hệ Israel - Palestine nói riêng.

Thảo Nguyên

Tin nóng

Tin mới