Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bước nhảy nhỏ hơn của con hổ trẻ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nền kinh tế "quá nóng" của Việt Nam dần dần bộc lộ qua chính sách tiền tệ căng thẳng hơn và sự chỉnh sửa của Chính phủ trong 5 tháng qua. Nền kinh tế "quá nóng" trước hết là do kết quả của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào quá lớn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=115113