Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bước tiến mạnh mẽ, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, trong đó, chú trọng kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

TTXVN/Báo Tin tức