* Trình bày: ca sĩ Hồ Quỳnh Hương* Trích trong VCD "Tin nhắn tháng 12" MTĐB tháng 12