Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn gia tăng

Gốc

Dù rất tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhưng tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn đang có nguy cơ tăng theo tốc độ đô thị hóa

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/229375.asp