Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Buôn giấy chứng nhận tiêm phòng lở mồm long móng

Ly, nguyên cán bộ thú y xã Mỹ Trà (Đồng Tháp) đã tiêm phòng được 1.150 liều và cấp 1.150 giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho người chăn nuôi. Số thuốc và giấy chứng nhận còn lại, Ly đem bán được 13.050.000 đồng rồi... đút túi.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/3/86819.cand