Họ là những người xe ôm, bán quán, làm ruộng... kiêm dân phòng để có thêm thu nhập và cũng vì yêu thích công việc này. Nhưng bên cạnh niềm vui góp phần mang lại bình yên cho xóm làng, từng giờ, từng phút họ phải đối mặt với hiểm nguy và những thù hằn, hiểu lầm của bà con lối xóm.