Khi lên đến TD, khoa kế hoạch hóa mình đã khóc, khóc một phần vì sợ đau, một phần không muốn bỏ cái thai đang lớn dần...