ICTnews - Công ty Bưu chính và Điện báo Brazil (ECT) vừa ký thỏa thuận làm việc với một nhóm phát triển xã hội phi lợi nhuận Social Service for Industry (SESI) tại trụ sở của ECT ở Brasilia nhằm giúp đỡ những người từ 16-21 tuổi thoát cảnh đói nghèo. ECT sẽ làm việc với SESI nhằm phát triển khả năng làm việc cho thanh niên bằng cách cung cấp cho họ các chương trình giáo dục cơ bản, đào tạo chuyên nghiệp và hướng dẫn kinh doanh.

Thỏa thuận này được bắt đầu bằng chương trình thực tập dành cho thanh niên về bưu chính. Theo đó, từ năm 2012, học sinh trung học sẽ được đào tạo và có cơ hội làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính quốc gia. ECT cho biết, chương trình sẽ cung cấp cho 3.000 thanh niên kinh nghiệm làm việc trong môi trường hành chính và trong các bưu cục tại thành phố.