Bưu chính Thụy Sĩ: Tổ chức lại hoạt động chuyển phát bưu kiện

Gốc
ICTnews - Bộ phận chuyển phát nhanh của Bưu chính Thụy Sỹ, PostLogistics, đang sử dụng phần mềm của một công ty ở Canada để tổ chức lại toàn bộ hoạt động chuyển phát bưu kiện trong nước.

Công ty đã lựa chọn sử dụng hệ thống GeoRoute (phần mềm dùng cho các hoạt động bưu chính, chuyển phát thư) của công ty GIRO có trụ sở tại Montrea, Canada (nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm cho giao thông công cộng và bưu chính) để cải thiện hiệu quả của mạng lưới giao nhận. Dự án sẽ sắp xếp lại các tuyến đường chuyển phát cho hơn 1.000 xe chuyển phát bưu chính. GIRO cho biết dự án sẽ sử dụng thông tin về khối lượng công việc thu thập được để thiết lập một khung làm việc mới cho từng vùng, sau đó tính toán và tìm ra trình tự chuyển phát hiệu quả nhất. Hơn nữa, phần mềm này còn tính đến cả những yêu cầu lập kế hoạch giao hàng của khách hàng PostLogistics, trong hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp hiện có, khi xây dựng các hệ thống phân phối mới. PostLogistics có thể theo dõi và kiểm soát, thực hiện các sửa đổi dựa trên những thay đổi về khối lượng bưu kiện. Phần mềm cũng cho phép thực hiện nhanh chóng một số kịch bản thay thế trong trường hợp cần có những thay đổi đối với các dịch vụ thông thường. Công ty GIRO cho biết, hệ thống này sẽ giúp tăng cường đáng kể hiệu quả dịch vụ. Jean-Maurice Constantin, Giám đốc chuyển phát bưu kiện tại PostLogistics, cho biết: “Mô hình định tuyến đường này cho phép tích hợp nhiều loại sản phẩm khác nhau và nhiều khoảng thời gian khác nhau, giúp chúng ta có thể áp dụng được cả trong những trường hợp đặc biệt và cung cấp các giải pháp phù hợp với thực tế hiện tại”. Theo GIRO, giai đoạn đầu cài đặt GeoRoute phải đưa ra được những kế hoạch trung hạn và dài hạn. Giai đoạn tiếp theo sẽ là lập kế hoạch ngắn hạn và đưa các hệ thống quản lý vào hoạt động. GIRO đề xuất, giai đoạn thứ hai của dự án cần được bắt đầu hoạt động vào năm 2012. Serge Galarneau, Giám đốc định tuyến đường của GIRO, cho biết: “Việc hợp tác giữa Bưu chính Thụy Sĩ và GIRO đã giúp bổ sung thêm một số tính năng mới cho GeoRoute nhằm đánh giá tốt hơn trình tự tuyến đường chuyển phát bưu kiện. Đó là một trong những lý do chúng tôi coi Bưu chính Thụy Sĩ là một đối tác quan trọng lâu dài”.

Tin nóng

Tin mới