Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bưu điện Tỉnh Gia Lai: Chung tay xây dựng nền hành chính công

Tạp chí Công thương
GốcGia Lai

Bưu điện tỉnh Gia Lai xác định việc tham gia cung cấp các dịch vụ công là nhiệm vụ mang tính chất chính trị, xã hội quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính cũng như mục tiêu, định hướng của Bưu điện Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ công, thể hiện vai trò của Bưu điện “Bưu điện Việt Nam là cánh tay nối dài, là bộ mặt, là bộ phận cấu thành của các cơ quan hành chính các cấp”. Bưu điện tỉnh Gia Lai xác định việc tham gia cung cấp các dịch vụ công là nhiệm vụ mang tính chất chính trị, xã hội quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Trụ sở Bưu điện tỉnh Gia Lai

Trụ sở Bưu điện tỉnh Gia Lai

Với mạng lưới của Bưu điện tỉnh trải rộng tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh, với 218 điểm phục vụ hoạt động, trong đó: 01 Bưu cục cấp 1; 16 Bưu cục cấp 2; 14 Bưu cục cấp 3 (trong đó 1 Bưu cục KT1, 1 bưu cục KHL); 184 BĐ-VHX (1 tạm ngưng); 01 đại lý Bưu điện; 3 thùng thư công cộng độc lập.

Trong thời gian qua, Bưu điện Tỉnh đã triển khai thực hiện Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 32.000 người hưởng trên toàn tỉnh với tổng số tiền chi trả gần 160 tỷ đồng/tháng. Chi trả bảo trợ xã hội cho trên 30.000 người hưởng, số tiền chi trả trên 22 tỷ đồng/tháng. Chi trả chế độ cho Người có công với gần 13.000 người hưởng, số tiền chi trả hơn 23 tỷ đồng. Cung cấp các dịch vụ Cấp đổi giấy phép lái xe, thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông, chuyển phát Hộ chiếu, Căn cước công dân, Chuyển phát hồ sơ BHXH, thu hộ tiền điện, thu BHYT hộ gia đình; phát triển người tham gia BHXHTN…

Bên cạnh các dịch vụ công, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các Sở thực hiện công tác điều tra thống kê, các cuộc điều tra Xã hội học của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, xây dựng cổng Thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ…..

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện. Ngay sau khi được UBNDT chỉ đạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai ngay việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực… để Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm quan Trung tâm phục vụ hành chính công tại Bưu điện tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm quan Trung tâm phục vụ hành chính công tại Bưu điện tỉnh Gia Lai

Qua thời gian triển khai thí điểm Bưu điện Tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các Huyện, Thị Xã, Thành Phố triển khai chuyển giao thành công Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận 1 cửa của 17/17 Huyện, Thị Xã, Thành Phố; 14/220 xã, Phường chuyển giao Bộ phận Một cửa sang Bưu điện. Đặc biệt tại địa bàn tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính người dân chỉ cần đến 1 địa điểm duy nhất Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện để nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Đến nay các Bộ phận Một cửa đã đi vào hoạt động ổn định, người dân rất hài lòng về cơ sở hạ tầng và thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện.

Với lợi thế của hệ thống giao dịch Bưu điện rộng khắp, phương tiện vận chuyển thường xuyên, liên tục cùng đội ngũ nhân viên có kỹ năng về các dịch vụ. Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai có hiệu quả các dịch vụ hành chính công, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/buu-dien-tinh-gia-lai-chung-tay-xay-dung-nen-hanh-chinh-cong-90479.htm