Khẩn trương đảm bảo chuyển phát hàng hóa trước Tết Nguyên đán

Khẩn trương đảm bảo chuyển phát hàng hóa trước Tết Nguyên đán

Nhằm tạo sự chủ động và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ bưu chính dịp Tết Nguyên đán Canh Tý,...

10 liên quan

Bưu điện Việt Nam ban hành kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể

Bưu điện Việt Nam ban hành kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông đến năm 2025 - doanh thu...

10 liên quan

Bưu điện Việt Nam giữ vị trí số 1 trong ngành bưu chính chuyển phát

Với doanh thu tăng trên 22%, lợi nhuận tăng trên 20%, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trên tất cả các...

10 liên quan

Bưu điện Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tăng năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài

Năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành cũng như tổ chức sản...

10 liên quan

Triển khai ứng dụng CNTT đưa Bưu điện Việt Nam phát triển thành DN công nghệ

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số và định hướng phát triển Bưu điện Việt Nam thành DN công nghệ, Tổng công...

10 liên quan

Bưu điện Việt Nam đạt doanh thu tăng trưởng trên 22% năm 2019

Năm 2019, với doanh thu tăng trên 22%, tổng lợi nhuận tăng trên 20% so với năm trước, Bưu điện Việt Nam tiếp...

10 liên quan

Bưu điện Việt Nam ứng dụng dây chuyền chia chọn hàng hóa tự động

Nhằm nâng cao năng lực hạ tầng mạng Bưu chính công ích, hiện đại hóa các cơ sở mạng lưới, trong đó có các...

10 liên quan

Đà Nẵng ứng dụng dịch vụ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ứng dụng dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, công dân nộp và nhận hồ sơ,...

10 liên quan