Hôm nay 6.9, Bộ Y tế đã có công văn gửi giám đốc BV Việt Đức yêu cầu giải trình về việc lãnh đạo BV đưa ra ý kiến: Thuốc trúng thầu giá rẻ, chất lượng kém tại buổi mở thầu thuốc công khai của BV Việt Đức, ngày 4.9 vừa qua.

BV Việt Đức mở đấu thầu thuốc ngày 4.9

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc BV báo cáo, làm rõ các nội dung mà lãnh đạo BV đã phát biểu về việc thuốc trúng thầu vào BV giá rẻ, chất lượng kém, không đáp ứng nhu cầu điều trị như: “Có những loại thuốc đầy đủ các tiêu chí đấu thầu, giá rẻ bằng 1/10 thuốc khác, thế nhưng bệnh nhân dùng thì không khỏi”; “Đã có bệnh viện, sau khi “chấm” thuốc giá rẻ này thì đã không thể dùng cho người bệnh vì chất lượng quá kém, không đáp ứng điều trị”; “Nếu cứ áp dụng cứng nhắc theo quy định của Thông tư 01 về đấu thầu thuốc vào BV thì chẳng khác nào “tự bắn vào chân mình”; “Nếu chỉ dùng thuốc giá rẻ thì khó tốt, có khi hại thêm người bệnh vì ngày điều trị kéo dài hoặc gây tai biến vì thuốc kém hiệu quả”…

Bộ Y tế yêu cầu BV Việt Đức cung cấp các bằng chứng khoa học về các thuốc trúng thầu với giá rẻ, chất lượng kém, không đáp ứng điều trị. Các bằng chứng khoa học cần căn cứ trên cơ sở tiêu chí, quy trình, phương pháp thực hiện và phân tích kết quả, cỡ mẫu nghiên cứu theo hướng dẫn của Cục Quản lý dược.

Bộ Y tế cũng đề nghị làm rõ vai trò của Hội đồng thuốc và Điều trị của BV và Chủ tịch Hội đồng trong việc lựa chọn thuốc để đảm bảo yêu cầu điều trị ở các cấp độ khác nhau căn cứ các nhóm thuốc theo quy định hiện hành về đấu thầu mua thuốc. Bộ yêu cầu giám đốc BV Việt Đức báo cáo các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 12.9.

Trước đó, ngày 5.9, báo Lao Động đã có bài: “Nói thuốc trúng thầu giá rẻ, không đảm bảo chất lượng là không có cơ sở” nêu ý kiến phản bác của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về dư luận thuốc trúng thầu vào các BV giá rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo.