BVH lãi hợp nhất gần 462 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (BVH) cho biết, quý II/2013, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ BVH đạt gần 260 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 598,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 2% so với cùng kỳ năm 2012.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý II/2013 của BVH đạt 182 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 462 tỷ đồng.

Theo BVH, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2013 cũng như 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước là do một số đơn vị trong Tập đoàn vẫn chịu ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; trong khi đó, chính sách điều chỉnh mặt bằng lãi suất của Nhà nước và diễn biến không thuận lợi trên thị trường tài chính - ngân hàng khiến chi phí hoạt động của Ngân hàng TMCP Bảo Việt tăng, dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng này giảm đáng kể.

Tính đến ngày 30/6, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của BVH đạt hơn 3.900 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới