BVSC đứng trong “TOP 30 Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất 2014”

Gốc
Tại Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2014 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, BVSC đã vinh dự nhận giải thưởng “TOP 30 Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất 2014”.

Đại diện BVSC nhận giải thưởng.

CôngThương - Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2014 do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức là sự kiện thường niên dành cho lãnh đạo các Doanh nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp hiểu và thực hiện tốt hơn các quy định khi tham gia Thị trường Chứng khoán và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Hội nghị năm nay được tổ chức long trọng với sự tham gia của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hơn 400 doanh nghiệp niêm yết là thành viên và đăng ký giao dịch tại HNX cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Diễn đàn quản trị công ty, trong đó tập trung báo cáo về kết quả chương trình chấm điểm công bố thông tin và minh bạch, thảo luận về các vấn đề nâng cao chất lượng quản trị công ty và đặc biệt, HNX đã ra mắt bộ ấn phẩm rất hữu ích dành cho các Doanh nghiệp niêm yết (sổ tay quản trị công ty, sổ tay công bố thông tin…).

Hội nghị đã vinh danh các Doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu, doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và đặc biệt vinh danh 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trong đó có BVSC. Đây là lần thứ hai liên tiếp BVSC được vinh danh là một trong những doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trên thị trường.

Trước đó, tại giải Báo cáo thường niên 2014 do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Tạp chí đầu tư chứng khoán đồng tổ chức vào tháng 7, báo cáo của BVSC cũng được bình chọn là một trong 10 Báo cáo thường niên tốt nhất toàn thị trường thông qua việc công bố thông tin minh bạch và hiệu quả.

Lê Kim Liên

Đại diện BVSC nhận giải thưởng.

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới