Bảng xếp hạng FIFA Futsal World Cup 2016 sau lượt trận thứ 1, ĐT Futsal Việt Nam bằng điểm với Italia nhưng xếp thứ 2 bảng C do thứ tự bảng chữ cái.

BXH FIFA Futsal World Cup 2016: Viet Nam dung thu 2 bang C - Anh 1

Bảng A

BXH FIFA Futsal World Cup 2016: Viet Nam dung thu 2 bang C - Anh 2

Bảng B

BXH FIFA Futsal World Cup 2016: Viet Nam dung thu 2 bang C - Anh 3

Bảng C

BXH FIFA Futsal World Cup 2016: Viet Nam dung thu 2 bang C - Anh 4

Bảng D

BXH FIFA Futsal World Cup 2016: Viet Nam dung thu 2 bang C - Anh 5

Bảng E

BXH FIFA Futsal World Cup 2016: Viet Nam dung thu 2 bang C - Anh 6

Bảng F