Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“...by Le Dinh Vien”

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Tôi mê các thứ nhạc cụ từ nhỏ, thời đi học đã chế đàn măng-đô-lin cho bạn bè chơi. Lần đầu được thấy cây vi-ô-lông, “nàng tiên” đứng đầu bộ dây là khoảng năm 1948, nghe nghệ sĩ Đỗ Thế Phiệt biểu diễn ở đền Đức Hoàng, Đô Lương, cứ mê mãi dáng mảnh mai của nó.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/158168