24H.COM.VN - Có thể người dùng sẽ chẳng còn được nghe âm thanh khá thú vị "Hello Moto" bởi lẽ hãng sản xuất di động lớn thứ 3 trên thế giới này đã quyết định sẽ "chia đôi xẻ nửa".