C.S.O. tiến hành Open Beta 29/9

Gốc
Sau khi sửa các lỗi trong bản Closed Beta và tinh chỉnh nhiều thứ, trò chơi Crazy Shooter Online đã bắt đầu Open Beta vào ngày 29/9/2008.

Tin nóng

Tin mới