C32: 9 tháng lãi ròng 40 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

Gốc
(Vietstock) – CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (UPCoM: C32) công bố báo cáo tài chính quý 3 với 12.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng lãi lũy kế 9 tháng lên hơn 40 tỷ đồng. Nếu so với chỉ tiêu 39.5 tỷ đồng lãi ròng cả năm, C32 đã hoàn thành kế hoạch.

Doanh thu thuần quý 3 đạt 99.6 tỷ đồng, tăng 31.6% so cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp đạt 19.4 tỷ đồng, tỷ suất lãi gộp biên 19.4%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 12.6 tỷ đồng, giảm 20.3%. Nhưng lũy kế 9 tháng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 9.4 tỷ đồng khi đạt 40 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 3,581 đồng.

Tin nóng

Tin mới