C47 muốn bán Khách sạn Hải Âu và nới room ngoại lên 49%

Gốc
Ngoài ra, Công ty còn dự chia cổ tức 9% bằng tiền mặt.

C47 muốn bán Khách sạn Hải Âu và nới room ngoại lên 49% - Ảnh 1

HĐQT CTCP Xây dựng 47 (HoSE: C47) vừa có Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

Theo đó, Công ty thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Như vậy, C47 dự chi 15,3 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trong năm 2016, C47 ghi nhận doanh thu đến 1.490 tỷ nhưng lãi ròng chỉ vỏn vẹn 3,14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến quý II/2017 đang là 21,5 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách là 22/09/2017 và thời gian thanh toán vào 06/10/2017.

HĐQT cũng lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 vào ngày 30/09/2017 tại Khách sạn Hải Âu, Bình Định.

Nội dung dự kiến thảo luận tại Đại hội là việc điều chỉnh lại giá trị vốn cụm Khách sạn Hải Âu, trong đó loại trừ cụm tài sản KDL sinh thái Bình Định, bổ sung vào thêm giá trị đầu tư hệ thống lọc nước tinh khiết.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán toàn bộ hoặc 1 phần vốn Khách sạn Hải Âu tùy thuộc cách nào khả thi và đảm bảo quyền lợi cổ đông nhất, cho nhà đầu tư chọn lựa với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/CP.

Thông qua việc tách cụm ngành nghề xuất khẩu lao động thành công ty TNHH MTV.

Thông qua việc nới room nhà đầu tư nước ngoài lên 49% ngay sau khi tách cụm Khách sạn Hải Âu và cụm ngành nghề xuất khẩu lao động khỏi công ty mẹ.

Huy Lê

Tin nóng

Tin mới