Cả 4 công ty trúng đấu giá đất 'khủng' ở khu đô thị Thủ Thiêm xem như bỏ cọc

Theo quy định, nếu hết hạn mà 4 doanh nghiệp không nộp tiền trúng đấu giá, UBND TPHCM có quyền thu hồi quyết định công nhận trúng đấu giá và doanh nghiệp sẽ mất số tiền 20% trên giá khởi điểm mà 4 doanh nghiệp đã nộp là 1.058 tỷ đồng trước khi tham gia đấu giá.

HÀN NI - THU HƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ca-4-cong-ty-trung-dau-gia-dat-khung-o-khu-do-thi-thu-thiem-xem-nhu-bo-coc-826120.html