Các sản phẩm từ cá tra và basa nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc vào châu Âu đã tăng mạnh trong những năm gần đây, do mặt hàng này đáp ứng được những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của EU.