Năm 2004, dự án Success Alliance (S.A - dự án phát triển ca cao bền vững tại các nông hộ) thông qua tổ chức phi chính phủ ACDI/VOCA đã được triển khai tại 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu với lợi thế là vùng trồng cây dài ngày diện tích lớn