Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cà Mau: Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 29.7, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Theo đó, thống nhất bổ sung hơn 713 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, gồm: chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với gần 161 tỉ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với hơn 100 tỉ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với hơn 452 tỉ đồng.

Xây dựng NTM giúp đời sống của người dân Cà Mau được nâng lên

Xây dựng NTM giúp đời sống của người dân Cà Mau được nâng lên

Thống nhất bổ sung hơn 184 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm vào kế hoạch đầu tư công năm 2022, gồm: chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 30 tỉ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gần 37 tỉ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 117 tỉ đồng.

Thống nhất phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, gồm: tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 42,6 tỉ đồng; tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 62 tỉ đồng; tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là gần 152 tỉ đồng.

Về bố trí vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cân đối ngân sách, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí theo đúng quy định để thực hiện.

Ngọc Hiển

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ca-mau-bo-sung-ke-hoach-von-dau-tu-phat-trien-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-184995.html