Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cà Mau: Chính thức vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường tỉnh Cà Mau

Kể từ ngày 01/7/2022, ứng dụng phản ánh hiện trường tỉnh Cà Mau được chính thức vận hành và đưa vào hoạt động.

Để thực hiện phản ánh hiện trường, tổ chức, cá nhân có điện thoại di động thông minh chỉ cần tải ứng dụng CaMau-G về máy. Sau đó, vào mục phản ánh trên giao diện, điền đầy đủ thông tin về tên, số điện thoại.

Nội dung, hình ảnh, video phản ánh liên quan đến các lĩnh vực như: An ninh trật tự, hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, góp ý - hiến kế, y tế - sức khỏe, giáo dục - đào tạo, điện - chiếu sáng, cấp thoát nước, vi phạm pháp luật và các lĩnh vực khác (không bao gồm phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo).

Tổ chức, cá nhân gửi phản ánh hiện trường phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của thông tin mình phản ánh. Tên của tổ chức, cá nhân sẽ được giữ bí mật, nếu cần thiết để phục vụ xử lý hiện trường thì phải có sự đồng ý của người phản ánh. Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Trong ngày làm việc, thời gian tiếp nhận và phân phối xử lý phản ánh hiện trường không quá 02 giờ; đối với ngày nghỉ không quá 12 giờ. Trường hợp các phản ánh hiện trường có tính khẩn cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động liên hệ ngay đến lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm xử lý để có biện pháp xử lý khẩn cấp, kịp thời.

App CaMau-G là ứng dụng di động để tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh hiện trường.

App CaMau-G là ứng dụng di động để tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh hiện trường.

Trong ngày làm việc, thời gian phản hồi phản ánh không quá 04 giờ; đối với ngày nghỉ không quá 24 giờ. Trường hợp các phản ánh hiện trường có tính khẩn cấp, người được phân công xử lý chủ động có biện pháp xử lý khẩn cấp, kịp thời. Trường hợp xét thấy không đúng thẩm quyền xử lý thì chuyển trả cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh để phân phối lại cho các cơ quan, đơn vị khác trong thời gian không quá 01 giờ đối với ngày làm việc; không quá 12 giờ đối với ngày nghỉ. Thời gian phản hồi kết quả xử lý hiện trường không quá 02 giờ; đối với ngày nghỉ không quá 12 giờ.

Ứng dụng Phản ánh hiện trường tỉnh Cà Mau có chức năng ứng dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước khi nhận thấy những vấn đề bất cập trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh như: Tình hình dịch bệnh, thời tiết, thiên tai, an ninh - trật tự, y tế - sức khỏe và các ý kiến đóng góp cho chính quyền địa phương các cấp...Đây là công cụ giúp người dân, doanh nghiệp phản ánh, tương tác với cơ quan nhà nước nhanh chóng và thuận tiện thông qua thiết bị di động, điện thoại thông minh.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước thông qua ứng dụng này có thể tiếp nhận nhanh chóng thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời đưa ra phương án xử lý, từ đó giúp phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Ngoài ra, ứng dụng Phản ánh hiện trường tỉnh Cà Mau cung cấp số liệu xử lý phản ánh, số lượng phản ánh theo thời gian thực phục vụ cho công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau là cơ quan tiếp nhận và phân phối, phản hồi kết quả xử lý phản ánh hiện trường; đồng thời, lưu trữ tất cả các phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân và kết quả xử lý thông tin của cơ quan, đơn vị tại Cổng Thông tin tương tác để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Thành Nhớ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ca-mau-chinh-thuc-van-hanh-ung-dung-phan-anh-hien-truong-tinh-ca-mau-209737.html