BizLIVE - Những ngày qua, một số tờ báo có đăng tin nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã “làm theo lệnh của UBND tỉnh” cho nghỉ việc với gần 200 cán bộ hợp đồng vượt chỉ tiêu dôi dư. Sự thật của việc này thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Luận, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin cho nghỉ việc gần 200 cán bộ ở Cà Mau là chưa chính xác

Ngày 04/3/2014, ông Nguyễn Thanh Luận, Chánh Văn phòng UBND trả lời Bizlive như sau:

"Trước hết khẳng định rằng việc quý báo đề cập tỉnh Cà Mau cho nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với gần 200 cán bộ, nhân viên trên địa bàn tỉnh là chưa chính xác".

Theo chỉ đạo của tỉnh, hiện nay các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau đang rà soát, báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nhưng đến nay Sở Nội vụ chưa báo cáo nên chưa có con số cho nghỉ cụ thể là bao nhiêu người.

Mục đích của việc chấm dứt hợp động đối với những trường hợp người lao động chưa qua đào tạo, không đạt chuẩn về chuyên môn và hợp đồng vượt chỉ tiêu biên chế được giao là để tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước, tránh lãng phí trong việc sử dụng lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Theo kế hoạch trong tháng 3 hoặc tháng 4/2014, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên để bổ sung cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, hiện đã có trên 1.700 hồ sơ đăng ký dự tuyển cho 426 chỉ tiêu vị trí việc làm.

Ý kiến của người trong diện phải nghỉ việc cho rằng, tại cơ quan làm việc họ khá bất ngờ khi tiếp nhận “thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động”. Họ cũng rất lo lắng về chế độ chính sách sau khi nghỉ việc. Với trường hợp của cả hai vợ chồng công tác cùng một cơ quan thuộc tỉnh Cà Mau vừa mới mất việc do phải chấm dứt hợp đồng lao động, họ cảm thấy sốc chưa biết sẽ xoay sở cho cuộc sống ra sao, Ủy ban tỉnh có chia sẻ gì với ý kiến của họ?

Từ năm 2009, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấm dứt hợp đồng người lao động chưa qua đào tạo vào làm việc, sau đó cử đi đào tạo; đến ngày 26/12/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục có Công văn số 6584/UBND-NC chỉ đạo và nhắc lại việc thực hiện chủ trương trên.

Việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động chưa qua đào tạo, không đạt chuẩn về chuyên môn và vượt chỉ tiêu biên chế là phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, có một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, từ đó làm cho người lao động thấy bất ngờ.

Về vấn đề này, tỉnh đang chấn chỉnh và chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

Về chế độ chính sách đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng được cơ quan, đơn vị sử dụng lao động giải quyết theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp cả hai vợ chồng bị chấm dứt hợp đồng lao động tại Trung tâm thể dục thể thao. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tỉnh Cà Mau sẽ rút kinh nghiệm gì trong việc tuyển dụng cán bộ viên chức? Để không thiếu người làm việc trong các cơ quan đơn vị, thời gian tới tỉnh sẽ có kế hoạch quản lý giám sát và tuyển dụng cán bộ ra sao?

Hiện nay, tỉnh Cà Mau chưa thực hiện cho nghỉ việc đối với cán bộ dôi dư, chưa qua đào tạo mà thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với những người lao động do các cơ quan, đơn vị hợp đồng nhưng chưa qua đào tạo, không đạt chuẩn về chuyên môn hoặc trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm (những người này không phải là công chức, viên chức).

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ trong việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức và đặc biệt là việc hợp đồng người lao động; đồng thời xử lý nghiêm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vi phạm trên lĩnh vực này.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh Cà Mau chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức theo hình thức cạnh tranh để tuyển chọn những người có trình độ, năng lực, phù hợp với vị trí việc làm (kể cả lãnh đạo một số sở, ngành) để bổ sung vào các cơ quan, đơn vị đang thiếu người và còn chỉ tiêu biên chế.

Xin cảm ơn ông