Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cà Mau công bố đơn giá vận chuyển, bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa có Quyết định công bố đơn giá vận chuyển, bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng để phục vụ cho quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (phục vụ lập dự toán, tổng mức đầu tư) theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét đơn giá do Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Cà Mau khảo sát thực tế và lập; ý kiến của các Sở có liên quan UBND các huyện, thành phố Cà Mau và một số tổ chức có liên quan khác; ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng.

“Đơn giá vận chuyển, bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bản tỉnh Cà Mau” được công bố nhằm phục vụ cho quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Phục vụ lập dự toán, tổng mức đầu tư) theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm khảo sát, tham khảo thêm những thông tin khác về đơn giá vận chuyển, bốc xếp ở thời điểm thực hiện để quyết định sử dụng vào công trình, dự án cụ thể cho hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, phải có trách nhiệm tổ chức rà soát điều chỉnh hoặc lập đơn giá mới khi đơn giá được công bố không còn phù hợp với điều kiện thực tế của dự án, công trình mình đang thực hiện. Quy trình và thẩm quyền quyết định mức giá mới thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các dự toán, tổng mức đầu tư đã phê duyệt trước ngày ban hành đơn giá này thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt, giao chủ đầu tư có trách nhiệm quyết định việc cập nhật giá để tổ chức lựa chọn thầu theo quy định của pháp luật.

Kim Oanh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ca-mau-cong-bo-don-gia-van-chuyen-boc-xep-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-336262.html