GD&TĐ - Ngày 1/3, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Tiến Hải - vừa ký ban hành Quyết định về việc công bố thiên tai cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh.

Ca Mau cong bo thien tai cap do 1 - Anh 1

Cà Mau có đến hơn 35.000 ha lúa - tôm bị thiệt hại do hạn, mặn.

Loại thiên tai được công bố là hạn hán đã gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều ha lúa trên địa bàn.

Theo đó, bắt đầu từ giữa tháng 11/2015 đến nay, hạn hán đã làm thiệt hại tổng cộng hơn 49.343 ha lúa trên địa bàn các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình...

Trong đó, diện tích bị thiệt hại nhiều nhất là trà lúa - tôm, với hơn 35.000 ha (chiếm khoảng 71% diện tích thiệt hại). Cụ thể, mức độ thiệt hại trên trà lúa - tôm từ 70 - 100% là hơn 27.000 ha; từ 30 - 70% là hơn 6.300 ha; thiệt hại dưới 30% là hơn gần 1.600 ha.

Còn trà lúa đông xuân, tổng thiệt hại là hơn 12.400 ha (chiếm 25,2% diện tích thiệt hại). Trong đó, thiệt hại dưới 30% là hơn 176 ha; thiệt hại từ 30 - 70% là gần 10.000 ha; thiệt hại từ 70 - 100% khoảng 2.300 ha. Ngoài ra, hạn nặng cũng gây hại hơn 1.661 ha các trà lúa mùa tại Cà Mau, mức độ thiệt hại từ 30 - 100%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp phòng, chống nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Đồng thời rà soát mức độ thiệt hại để tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương có chính sách hỗ trợ kịp thời cho nông dân, giúp bà con vùng bị thiệt hại khôi phục lại sản xuất…