UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các huyện và TP Cà Mau khẩn trương chi trả những khoản nợ đối với giáo viên trên địa bàn, đảm bảo thanh toán dứt điểm nợ trước ngày 20/11.

Đây là món quà ý nghĩa trong ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay vì các giáo viên đã bị nợ tiền người ít thì gần 1 năm, người nhiều đã 3 - 4 năm. Nhiều giáo viên đã làm đơn xin giải quyết nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong quá trình chi trả các khoản nợ đối với giáo viên, địa phương nếu không cân đối được nguồn tiền phải có báo cáo về Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng ngân sách năm 2017.

Ca Mau dam bao thanh toan no luong giao vien truoc ngay 20/11 - Anh 1

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo cân đối hoặc tạm ứng trước ngân sách, đảm bảo thanh toán dứt điểm các khoản nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, nhiều giáo viên ở một số huyện ở tỉnh Cà Mau như: Thới Bình, Đầm Dơi bị nợ tiền tăng lương và tiền thâm niên đã nhiều năm. Trong báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về tình hình nợ lương và các chế độ chính sách khác đối với giáo viên, các địa phương của tỉnh đang nợ lương giáo viên với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.