Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở KH&CN

Gốc
Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra về thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Kết quả thanh tra đã phát hiện đơn vị có nhiều sai phạm tài chính.

Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở KH&CN - Ảnh 1

Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại Sở KH&CN. Ảnh: CN

Theo kết Kết luận thanh tra số 05/KL-TT, Sở KH&CN Cà Mau mắc một số sai phạm như: Văn phòng Sở chi ngân sách không đúng quy định số tiền trên 60 triệu đồng; thanh toán thừa khối lượng dự án đầu tư xây dựng công trình Khu thực nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ cho hệ sinh thái nước ngọt, xuất toán chi phí quyết toán số tiền gần 160 triệu đồng.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra còn một số đề tài, dự án chứng từ thanh toán chưa đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Tính đến 31/12/2016, còn tồn đọng 35 đề tài, dự án đã hết thời hạn thực hiện theo hợp đồng nhưng chưa quyết toán, trong đó có 12 đề tài, dự án không lập gia hạn hợp đồng và 11 đề tài, dự án chưa được nghiệm thu.

Tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng, từ năm 2014-2016, có phát sinh các nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh (rượu Tân Lộc) và thu khác nhưng không ghi nhận doanh thu với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Trung tâm có phát sinh các khoản thu thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không kê khai với tổng số tiền thu trên 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung tâm có phát sinh doanh thu tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không kê khai với tổng số tiền thu trên 1,76 tỷ đồng; phát sinh các khoản thu thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thu đặc biệt nhưng không kê khai, nộp thuế số tiền hơn 805 triệu đồng.

Qua kiểm tra phát hiện một số chứng từ chi không có hóa đơn; thời gian lập chứng từ chưa hợp lý; một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh hạch toán chưa đúng tài khoản; không hạch toán giá vốn số tiền 219 triệu đồng; tính giá thành sản phẩm không chính xác…

Tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN, giai đoạn từ 2014-2016, có phát sinh các nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh và thu khác nhưng không ghi nhận doanh thu số tiền trên 407 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng phát sinh các khoản thu thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không kê khai với tổng số tiền thu trên 935 triệu đồng; phát sinh doanh thu tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không kê khai với số tiền thu trên 402 triệu đồng.

Qua kiểm tra, từ năm 2014-2016, tổng số tiền xuất toán khỏi chi phí hoạt động dịch vụ và sản xuất kinh doanh tại Trung tâm để tăng doanh thu tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gần 588 triệu đồng. đồng, trong khi ông Hợp còn nợ Trung tâm.

Tính đến 21/12/2016, số dư nợ phải thu của đơn vị là trên 761 triệu đồng; nợ tạm ứng cá nhân hơn 825 triệu đồng; nợ phải trả trên 3,55 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ các khoản này đều không có biên bản đối chiếu công nợ; trong đó có khoản nợ của Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại học Thủy Lợi 470 triệu đồng kéo dài qua nhiều năm chưa thu hồi được…

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở KH&CN với tư cách là thủ trưởng đơn vị, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm chung. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ có liên quan đến thiếu sót, vi phạm..

Cảnh Nhật

Tin nóng

Tin mới