Cà Mau phát động cuộc thi 'Báo chí về công tác giảm nghèo bền vững năm 2022'

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc thi 'Báo chí về công tác giảm nghèo bền vững năm 2022'.

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về giảm nghèo; tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình có cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo, những gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo; phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng trong địa bàn trong thời gian thực hiện của Chương trình và trong giai đoạn tiếp theo.

Chủ đề phản ánh những tấm gương điển hình về các phong trào và sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo. Kết quả nổi bật, những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; đề xuất giải pháp, khuyến nghị những vấn đề quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030.

Cuộc thi “Báo chí về công tác giảm nghèo bền vững năm 2022” nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo.

Cuộc thi “Báo chí về công tác giảm nghèo bền vững năm 2022” nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo.

Đối tượng dự thi là các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trong tỉnh, các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và mọi công dân đang công tác, học tập, lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều được dự thi.

Thể loại: Phóng sự, bài phản ánh, ký báo chí, chân dung người tốt - việc tốt với các loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình. Yêu cầu các tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, đúng thể loại và đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương hoặc Trung ương. Tác phẩm được đăng báo, phát sóng từ ngày 1/1/2022 đến ngày 5/12/2022 và phải qua vòng sơ khảo tại các cơ quan báo chí.

Hạn cuối gửi bài về Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau dự vòng chung khảo ngày 6/12/2022. Dự kiến thời gian tổng kết trao thưởng cuộc thi vào ngày 20/12/2022.

XT

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/ca-mau-phat-dong-cuoc-thi-bao-chi-ve-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung-nam-2022-20220923232714.htm