Cà Mau tạm dừng hoạt động các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19

Gốc
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tạm dừng hoạt động các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tạm dừng hoạt động các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Trong văn bản được ban hành chiều nay (25/2) về việc phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tạm dừng thực hiện các chốt, trạm kiểm soát người và phương tiện ngoài tỉnh về địa phương, kể cả tại Sân bay Cà Mau, các bến tàu, xe. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/2/2021.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quản lộ Phụng Hiệp của tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải phải tiếp tục triển khai việc lập danh sách người đến và về địa phương trên các chuyến bay, các chuyến xe khách, xe dịch vụ… Với các ngành, các cấp trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu: Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải quyết tâm nỗ lực, cố gắng, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt “thông điệp 5K” của Bộ Y tế; kịp thời truy vết, phát hiện, cách ly các trường hợp người đến và về địa phương từ vùng có dịch./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV https://vov.vn/xa-hoi/ca-mau-tam-dung-hoat-dong-cac-chot-tram-kiem-soat-dich-covid-19-839499.vov