(ĐĐK) Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011, theo đó sẽ ngừng khởi công 11 dự án với tổng mức đầu tư 120,7 tỉ đồng và giãn tiến độ 2 dự án có tổng mức đầu tư 397,8 tỉ đồng và bổ sung nguồn vốn trên 31 tỉ đồng đẩy nhanh tiến độ 11 dự án lớn còn lại cần tập trung hoàn thành trong năm 2011. UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh từ nay đến cuối năm 2011 thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên trên 41 tỉ đồng, tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, cắt giảm đầu tư công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và tiết kiệm năng lượng, thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội.

Lê Khánh