Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ

Ngày 7/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Tham gia hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân và gần 200 cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ tỉnh Cà Mau.

Hội nghị tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân là chương trình bồi dưỡng rất cần thiết đối với tỉnh Cà Mau hiện nay. Qua đó, cung cấp nguồn tài liệu và kiến thức bổ ích để học viên nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên mọi phương diện công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn các học viên tập trung trí tuệ, tiếp thu nghiêm túc những nội dung do các báo cáo viên truyền đạt, từ đó nghiên cứu, xem xét thảo luận những vấn đề liên quan đến bài giảng để áp dụng trong thực tiễn công tác dựa trên thực tế tại địa phương Cà Mau, giúp người dân trong tỉnh hưởng lợi từ các chương trình, dự án viện trợ... góp phần hỗ trợ cho công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, gần 200 cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được nghe ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ các nội dung về tình hình thế giới và khu vực; chủ trương đường lối đối ngoại của Việt Nam, những vấn đề đặt ra cho công tác đối ngoại hiện nay, công tác phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong tình hình mới...

Quang cảnh hội nghị tập huấn, hội nghị kéo dài đến ngày 8/9.

Quang cảnh hội nghị tập huấn, hội nghị kéo dài đến ngày 8/9.

Cùng với đó, các đại biểu được nghe thông tin về tổng quan tình hình công tác vận động phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam; tập huấn phương pháp, kỹ năng vận động, quản lý; triển khai quy chế về vận động, quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài…

Cùng ngày, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến thăm tập thể Liên hiệp Cà Mau.

Cùng ngày, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến thăm tập thể Liên hiệp Cà Mau.

Trên cơ sở kiến thức được tập huấn, lực lượng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Cà Mau hiểu sâu hơn về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; các biện pháp để phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Từ đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đối ngoại chung của tỉnh.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ca-mau-tap-huan-kien-thuc-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-cho-gan-200-can-bo-175028.html