Cà Mau: Thành lập Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú

Chiều 20.7, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Nông dân tỷ phú xã Tân Thành, TP. Cà Mau. Đây là câu lạc bộ đầu tiên, làm tiền đề cho các địa phương các trong tỉnh.

Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú xã Tân Thành là hình thức tập hợp nông dân liên kết sản xuất, kinh doanh giỏi đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, ngoài ra Câu lạc bộ cũng sẽ kết nạp những nông dân sản xuất kinh doanh chưa đạt doanh thu tới 1 tỷ đồng nhưng có ảnh hưởng tích cực đến công đồng và tự nguyện tham gia. Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú xã Tân Thành có 12 thành viên, trong đó Ban Chủ nhiệm cau lạc bộ gồm 3 thành viên, 12 thành viên được chia thành các tổ ngành nghề sản xuất, kinh doanh như tổ nuôi tôm siêu thâm canh, tổ nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn, tổ nuôi cua thương phẩm, tổ nuôi cá kèo thương phẩm, tổ nuôi cá chình, bống tượng, tổ trồng màu…

Các thành viên Câu lạc bộ Tỷ phú thành phố Cà Mau

Các thành viên Câu lạc bộ Tỷ phú thành phố Cà Mau

Theo Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, việc thành lập câu lạc bộ nhằm vận động hội viên, nông dân đoàn kết, tương trợ nhau thông qua những hoạt động cụ thể như giúp vốn, giống, vật tư, công lao động, kinh nghiệm lao động, sản xuất. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giúp nông dân có cơ hội vươn lên làm giàu, vận động sự tham gia của nhiều nông dân, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện cho các nông dân cùng nhau học tập làm giàu. Câu lạc bộ còn là nơi để nông dân gặp nhau, chia sẻ những những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất với sinh định kỳ 3 tháng/ lần xoay quanh các nội dung thiết thực, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các thành viên.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Trường Giang nhận định: “Sự ra đời của Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú xã Tân Thành mang dấu ấn trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà. Đây là câu lạc bộ đầu tiên của tỉnh, làm tiền đề tiếp tục nhân rộng tại 8 huyện còn lại, việc thành lập câu lạc bộ không chỉ có ý nghĩa về hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội của người nông dân, mà còn là cơ hội thuận lợi để cộng đồng xã hội có nhìn nhận sâu sắc hơn về sự trưởng thành và đóng góp to lớn, có hiệu quả của giai cấp nông dân”.

Hiền Dung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/ca-mau-thanh-lap-cau-lac-bo-nong-dan-ty-phu-i295966/